ضرورت همکاری پلیس امنیت و نیروی انتظامی در حساب اقماری

پلیس امنیت و نیروی انتظامیدر دومین جلسه ستاد هماهنگی و راهبری حساب اقماری گردشگری تاکید شد: همکاری نیروی انتظامی، پلیس امنیت و سازمان‌های وابسته در اجرای طرح‌های میدانی این حساب، ضروری است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دومین جلسه «ستاد هماهنگی و راهبری حساب اقماری گردشگری» با موضوع «بررسی روند پیشرفت طرح، چالش‌ها و مشکلات پیش رو در اجرا» با حضور معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و رییس مرکز ملی آمار، مدیران و نماینده نیروی انتظامی در محل مرکز آمار برگزار شد.

در این جلسه ضمن تبیین و تشریح فاز اجرایی پروژه، بر این امر تأکید شد که اجرای طرح‌های میدانی حساب‌های اقماری گردشگری همکاری نیروی انتظامی، پلیس امنیت و سایر دستگاه‌ها را می‌طلبد، لذا همکاری نیروی انتظامی و سازمان‌های وابسته و مرتبط برای اجرای طرح گردشگران ورودی، جلب همکاری اداره اماکن برای دریافت اطلاعات ثبتی و همکاری نیروهای استانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در عملیات میدانی طرح‌های آمارگیری و ناجا در این پروژه ضروری است.

پس از ارائه گزارش اهم اقدامات انجام‌شده از ابتدای سال تا کنون نیز مشکلات و چالش‌های طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تاکنون ضمن بهره‌مندی از تجربه کشورهای موفق و تبادل تجربیات و ارتباط با سازمان‌های تخصصی بین‌المللی، فهرست طرح‌های مورد نیاز به تفکیک، «کد ۴ رقمی آیسیک» (ISIC) یا «طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی تمامی فعالیت‌های اقتصادی»، اقلام مورد نیاز برای اجرای طرح و نحوه اجرای طرح تدوین شده است.

به گزارش ایسنا، حساب اقماری گردشگری (TSA) روش متداولی برای اندازه گیری سهم مستقیم مصارف گردشگری در یک اقتصاد ملی است. این روش شامل مجموعه‌ای از جداول به‌هم مرتبط بوده که نشان‌دهنده اندازه و توزیع اشکال مختلف مصارف گردشگری در هر کشور و سهم آن در تولید ناخالص داخلی درآمد مالی، اشتغال و شاخص‌های دیگر اقتصاد کلان در یک اقتصاد ملی است. به بیان ساده تر TSA یک حساب مبتنی بر یک جدول یا مجموعه‌ای از جداول است که منابع و مصارف یا تغییرات در دارایی‌ها و بدهی‌ها یا دارایی‌های مالی و بدهی‌های موجود در یک زمان خاص را برای یک بخش معین از زندگی اقتصادی ثبت می‌کند.

حساب اقماری به عنوان یکی از سه پروژه کلان سازمان وقت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،  قرار بود در سال ۹۸ آماده شود که بهره‌برداری آن تا سال ۹۹ طول کشید.

در صورت دستیابی به این حساب نه تنها مخارج گردشگر ورودی بر حسب محصولات و پایگاه طبقاتی آن‌ها مشخص می‌شود که مخارج گردشگری بومی نیز معلوم خواهد شد. آماری که سال‌هاست تخمینی و براساس برآوردهایی که دقیق نیست و روی ظرفیت‌سنجی سرمایه‌گذاری‌ها نیز اثر نامطوب داشته است، ارائه می‌شود. همچنین ارزش‌افزوده ناخالص مستقیم گردشگر داخلی، ارزش‌افزوده صنایع گردشگری، اشتغال گردشگری و درآمدهای ناخالص مشخص خواهد شد.

در سال‌های اخیر، سازمان جهانی گردشگری نگرانی عمیق خود را درباره به کارگیری نابه‌جای واژه «حساب اقماری گردشگری»  در مطالعات انجام شده درباره تأثیر اقتصادی گردشگری در هر یک از کشورها ابراز کرده است. سازمان جهانی گردشگری اظهار داشته که انجام برآوردهای غیردقیق و محدود با عنوان "حساب‌های اقماری گردشگری" که از رویکردهای مبتنی بر تعاریف، مفاهیم و ساختار TSA استفاده نکرده باشند، باعث بزرگ‌نمایی سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی می‌شوند.  

بانک مرکزی ـ که خود یک طرف ایجاد حساب اقماری در ایران است ‌ـ سال ١٣٩۶ در گزارشی که درباره ضرورت و اهمیت تهیه حساب اقماری تهیه کرده،  یادآور شده است: «یکی از دلایلی که هنوز در ایران حساب اقماری گردشگری تهیه و تولید نشده است، همکاری نکردن سازمان‌های متولی بوده است.» سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مرکز ملی آمار از جمله سازمان‌های متولی تهیه حساب اقماری گردشگری در کنار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده‌اند.