ساخت ۳ گرمخانه جدید در تهران تا اردیبهشت ۱۴۰۰
سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از انجام برنامه‌ریزی جهت احداث و بهره‌برداری از ۳ گرمخانه جدید در پایتخت خبر داد.

 گرمخانه
سیدمالک حسینی، سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در گفت‌وگو با  فارس، درباره سرانجام ساخت 5 گرمخانه فرامنطقه‌ای در پایتخت اظهار داشت: ساخت این 5 گرمخانه بر اساس مصوبه شورا در افق برنامه سوم توسعه شهر تهران قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس مصوبه بودجه، ساخت ۳ گرمخانه در حال حاضر در دستور کار قرار گرفته است. یکی از این گرمخانه‌ها در منطقه 4 و دیگری در منطقه 16 ساخته خواهد شد. همچنین گرمخانه دیگری در پهنه شرق و یا جنوب غرب در حال جانمایی است.

سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: گرمخانه منطقه 4 که تحویل زمین آن در حال حاضر از شهرداری منطقه مربوطه انجام گرفته مربوط به مردان است و ظرفیتی حدود 300 نفر خواهد داشت.همچنین گرمخانه منطقه 16 برای زنان اختصاص می‌یابد و ظرفیتی حدود 150 نفر برای آن پیش‌بینی کرده‌ایم.

حسینی خاطرنشان کرد: ساخت گرمخانه‌های جدید با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی، اجتماعی مناطق مربوطه انجام می‌گیرد و تلاش داریم که گرمخانه منطقه 4 کلنگ‌زنی آن قبل از ماه آبان انجام گیرد ولی برای منطقه 16 جهت تأمین زمین هنوز به توافق نرسیده‌ایم. در خصوص گرمخانه سوم هم در پهنه‌های جنوب غربی و شرق زمین‌هایی پیشنهاد شده که امیدواریم طی چند هفته آتی نهایی شود.

وی بیان داشت: در تلاشیم که تا پایان فصل بودجه 99 که همان اردیبهشت 1400 است گرمخانه‌های فرامنطقه ای (جنرال) مورد اشاره به بهره برداری برسند.

حسینی افزود: شورای شهر و به ویژه کمیسیون فرهنگی هم در جریان تصویب بودجه در این زمینه هستند و تا کنون همواره با حساسیت و جدیت پیگیر به سرانجام رسیدن این موضوع‌ هستند و ما نیز اگر با مشکل تامین زمین مناسب مواجه نبودیم تاکنون پروژه را به شرایط مناسبی می‌رساندیم زیرا شرح خدمات و طراحی‌های لازم انجام شده، که پس از اختصاص زمین به سرعت کار احداث را آغاز خواهیم کرد.