دیدنی‌های امروز؛ از سخنرانی هفتگی پاپ تا مسابقه خرچنگ‌خوری در چین