محل دفن شیخ صباح الاحمد صباح ، امیر کویت (فیلم)
{$sepehr_media_1056003_400_300}