کنایه مجری شبکه سه به اظهارات محسن هاشمی در مورد فروپاشی حمل و نقل عمومی (فیلم)
{$sepehr_media_1056632_400_300}