فعال زن محبوس عربستانی برنده جایزه آزادی فرانسه شد

 لجین الهذلولنهاد بین‌المللی نرماندی در فرانسه جایزه آزادی را به لجین الهذلول،فعال زندانی در عربستان اعطا کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القدس العربی، نهاد بین‌المللی "نرماندی" فرانسه جایزه آزادی را به لجین الهذلول تقدیم کرد. علیاء و لینا، دو خواهر لجین این جایزه را در حضور هزار تن از ۸۱ کشور دریافت کردند.

روزنامه‌نگار امانوئل داویدنکوف، ریاست کمیته جایزه را که متشکل از ۵۵۰۰ جوان ۱۵ تا ۲۵ ساله بود، برعهده داشت.

چارلز نورمن شای، از حاضران در این مراسم گفت: لجین تو ۳۱ سال داری و شکنجه‌های وحشیانه‌ای را تحمل کرده‌ای. تو به خاطر رانندگی در کشورت، عربستان زندانی و شکنجه شدی. به لطف فداکاری تو اکنون زنان عربستانی اجازه رانندگی دارند و این پیشرفت بسیار مهمی است.

در این مراسم برتراند دنو، معاون رئیس منطقه نرماندی که این مراسم را در چارچوب همایش جهانی صلح برگزار کرد، حضور داشت.

وی گفت: لجین همچنان زندانی است به این دلیل که نمی‌خواهد زیر برگه‌ای را امضا کند که در آن نوشته شده با وی هیچ‌گونه بدرفتاری نشده است.

علیاء الهذلول، خواهر بزرگتر لجین گفت: این جایزه بسیار مهم است.