وزیر بهداشت: سن امید به زندگی ایرانیان به بیش از ۷۵ سال افزایش یافته

وزیر بهداشت: سن امید به زندگی ایرانیان به بیش از ۷۵ سال افزایش یافتهوزیر بهداشت با اشاره به افزایش سن امید به زندگی در کشور به رقمی بیش از ۷۵ سال و با بیان اینکه این امر طبیعتا منجر به افزایش نسبت جمعیت سالخورده می شود، گفت: سالخوردگی جمعیت و سرعت زیاد رشد جمعیت سالمند در کشور، باعث نمود بیشتر نیازمندی های متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سلامت خواهد شد که لزوم برنامه ریزی و سیاست گذاری را در مواجهه با این پدیده ناگزیر می سازد.

به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در پیامی به همایش مجازی روز جهانی و هفته گرامیداشت سالمند" با عنوان (نگاهی نو به مساله سالمندی در ایران)، با بیان اینکه سالخوردگی جمعیت و سرعت زیاد رشد جمعیت سالمند در کشور، باعث نمود بیشتر نیازمندی های متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سلامت خواهد شد، بر لزوم برنامه ریزی و سیاست گذاری در مواجهه با این پدیده، تاکید کرد.

نمکی اظهار کرد: در قرن اخیر به یُمن پیشرفت وضعیت بهداشت و سلامت، شاخص امید زندگی در اغلب جوامع افزایش یافته و در کشور ما از رقمی کمتر از ۵۳ سال به رقمی بیش از ۷۵ سال افزایش یافته است؛ به نحوی که انتظار می رود در سال ۱۴۲۹، امید زندگی در ایران به ۷۸.۵ سال برسد. این امر منجر به افزایش نسبت جمعیت سالخورده می شود.
 
وی گفت: سالخوردگی جمعیت و سرعت زیاد رشد جمعیت سالمند در کشور، باعث نمود بیشتر نیازمندی های متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سلامت خواهد شد که لزوم برنامه ریزی و سیاست گذاری را در مواجهه با این پدیده ناگزیر می سازد. ایده آل آن است که جمعیت ما بتوانند سالمندی سالم، فعال و موفق توام با حفظ منزلت، کرامت و عزت را تجربه کند. در این دوره از عمر، سالمند باید این امکان را داشته باشد که با بهره گیری از پتانسیل های فیزیکی، اجتماعی و روانی خود در جامعه مشارکت فعال داشته باشد و جامعه بتواند از حضور فعال سالمندان و خرد و تجارب آنان بهره مند شود. لازمه این امر، دارا بودن سطح مطلوبی از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است.

وزیر بهداشت در ادامه این پیام مجازی، بیان کرد: در حوزه سلامت جسمی و روانشناختی، سالمندی جمعیت، زمینه ساز افزایش بار بیماری های مزمن و هم ابتلایی بیماری های مختلف است و با عنایت به این موضوع،   اهمیت مراقبت های بهداشتی و درمانی در این گروه سنی و آموزش سبک زندگی سالم برای تجربه سالمندی سالم بیش از سایر گروه های سنی روشن می شود.

نمکی اضافه کرد: هدف از کلیه اقدامات وزارت بهداشت، تجربه یک سالمندی سالم در افراد جمعیت، حفظ سلامت، به تعویق انداختن وابستگی و ناتوانی، برخورداری از سلامت روان و حفظ نشاط و سرزندگی سالمندان و مشارکت آنان در جامعه است. البته بدیهی است که این مهم تنها زمانی تحقق می یابد که مراقبت های سلامتی مطلوب از زمان پیش از تولد آغاز و در کلیه مراحل بعدی زندگی استمرار و تداوم یابد.

وزیر بهداشت در ادامه تصریح کرد: علاوه بر همه این موارد، در ماه های اخیر، جهان درگیر پاندمی کووید ۱۹ شد که  کنترل بیماری و پیشگیری از آن، به ویژه در گروه سالمندان که در معرض خطر بالاتری در مقایسه با سایر گروه های سنی هستند، تبدیل به یکی از مهمترین اولویت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد و خدمات ارزنده ای در حوزه های بهداشت، درمان و مراقبت  از سالمندان، توسط همکاران اینجانب در سراسر کشور صورت گرفت که بدینوسیله از کلیه زحمات و فداکاری های این عزیزان قدر دانی می شود.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان متولی سلامت جامعه با درنظر گرفتن مشکلات اصلی سلامت سالمندان و نیازهای این حوزه برنامه هایی در دستور کار دارد، یادآور شد: ولیکن، حفظ و ارتقای سلامت جامعه تنها توسط یک دستگاه اتفاق نمی افتد و مستلزم همکاری و تعامل همه بخش های مختلف توسعه در کشور و هم راستایی و عملیاتی کردن همزمان برنامه ها توسط همه دستگاه ها است. از این رو، سند ملی سالمندان، با هدف ایجاد جامعه ای بدون تبعیض سنی و رسیدن به بهترین پیامد برای کلیه سنین و تدوین یک چهارچوب برای پاسخ مناسب به چالش ها و فرصت های «سالمندی جمعیت» با مشارکت تمامی دستگاه ها و سازمان های ذیربط و با محوریت سازمان برنامه و بودجه تدوین شد. بر مبنای این سند دولت جمهوری اسلامی با فراهم کردن یک چهارچوب عملیاتی، هدایت و هماهنگی لازم را برای پرداختن به این موضوع پیچیده و مهم به عهده خواهد داشت.

بنابراعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، نمکی بیان کرد: در سند مذکور، علاوه بر توجه به استراتژی های خاص سالمندان، به فرصت هایی برای برطرف کردن موانع مشارکت سالمندان در اجتماع و دسترسی آنان به همه خدمات در سراسر عمر، توجه شده است.

وزیر بهداشت در پایان این پیام، تاکید کرد: امید است با همراهی، همدلی و همکاری همه جانبه تمامی سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی و ترویج گفتمان علمی و عملی مشترک بین صاحبان اندیشه، سیاستگذاران و مجریان، شاهد عملیاتی شدن و اجرای سند ملی سالمندان و در پی آن تحقق جامعه ای سالم و پویا باشیم که در آن، تک تک افراد جامعه فرصت تجربه یک دوره سالمندی سالم، موفق و فعال را داشته باشند.