مبنای مقایسه اقتصاد ایران و آلمان از سوی روحانی چه بود؟ (فیلم)
{$sepehr_media_1057269_400_300}