رئیس کارکنان کاخ سفید درحال توزیع رایگان پاکت سیگار بین هواداران ترامپ (فیلم)
{$sepehr_media_1057275_400_300}