داستان نقشه ایران و آخرین نامه شجریان/هنوز صدای زنی را که در قهوه‌خانه ترانه زهرا جان را می‌خواند به خاطر دارم (فیلم)

کیفیت پایین

{$sepehr_media_1060323_640_360}

کیفیت خوب

{$sepehr_media_1060322_640_360}

عصر ایران: فاطمه علی اصغر و رضا واعظی‌زاده _ این روزها نقشه ایرانی که به خط شجریان روی دیواری حک شده دست به دست می‌چرخد. ماجرای این نقشه به روستایی در خراسان برمی‌گردد. جایی که شجریان آخرین نامه زندگی‌اش را برای مردم آن دیار می‌نویسد.

 

بیشتر بدانید:

چرا شجریان مهم است؟ (فیلم) / گزارشی که ۴۰ روز قبل از درگذشت استاد منتشر کردیم