آمار مبتلایان به کرونا در جهان از ۴۱ میلیون نفر گذشت

آمار مبتلایان به کرونا در جهان از ۴۱ میلیون نفر گذشت