آخرین آمار کرونا در ایران/ چهارشنبه 30 مهر 99 (اینفوگرافیک)