کمک هزینه معیشتی ۱۰۰هزار تومانی به چه کسانی پرداخت می‌شود؟ (فیلم)
{$sepehr_media_1073066_400_300}