آزادی 3 ایرانی از زندان تایلند

دولت تایلند 3 شهروند ایرانی زندانی در این کشور را آزاد و تحویل تهران داد.

به گزارش خبرگزاری ها، این سه نفر متهم بودند که در تایلند، در حمله ناکام دخالت داشتند.

به نظر می رسد این سه نفر همان افرادی هستند که دیروز (چهارشنبه شب) با یک شهروند استرالیایی زندانی در ایران، مبادله شدند. ایران این خانم استرالیایی را در سال 97 به اتهام جاسوسی بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد.

این سه ایرانی آزاد شده از زندان تایلند شامل سعید مرادی، محمد خزاعی و مسعود صداقت زاده هستند.

آنها در سال 2012 و به دنبال انفجار بمب زخمی شدند. دولت تایلند مدعی بود این افراد می خواستند علیه دیپلمات های اسرائیلی در تایلند، حمله ای انجام دهند اما طرف ایرانی این اتهام را رد می کند.
به گفته تایلند، انفجار بمب در خانه این افراد، منجر به زخمی شدن 5 نفر شد.

سعید مردای دراین حادثه، دو پای خود را از دست داد.