ظریف: ما شیشه عطریم ، بگویید به سنگ

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در پی ترور« محسن فخری‌زاده » دانشمند برجسته کشورمان با انتشار تصویری به این حادثه تروریستی واکنش نشان داد .

به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار طرح «ما شیشه عطریم، بگویید به سنگ» ویژه شهادت افسران و مرزبانان سپاه پاسداران در عملیات تروریستی زاهدان، نسبت به این حادثه تروریستی واکنش نشان داد .
در این تصویر شعر « ما شیشه عطریم بگویید به سنگ» را منتشر کرده است .
این طرح توسط احسان جعفرپیشه طراحی شده است .
متن این شعر به شرح زیر است

با دشمن خویشیم شب و روز به جنگ

او با دم تیغ آمده، ما با دل تنگ

ما رود مدامیم، بگویید به تیغ

ما شیشه عطریم بگویید به سنگ