جابجایی بیمار و تردد در بیمارستان سربندر با قایق (فیلم)
{$sepehr_media_1076198_400_300}