تأیید پیروزی بایدن در کالیفرنیا

تأیید پیروزی بایدن در کالیفرنیامقام‌های ایالت کالیفرنیا پیروزی کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر در این ایالت را تایید کردند.

به گزارش ایلنا، مقام‌های ایالت کالیفرنیا پیروزی «جو بایدن» کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر در این ایالت را تایید کردند.

«الکس پادیلا» وزیر داخلی ایالت کالیفرنیا به طور رسمی پیروزی بایدن در این ایالت را تأیید کرد.

بایدن با تأیید پیروزی در ایالت کالیفرنیا ۵۵ رای الکترال این ایالت را به خود اختصاص داده است.