درخواست حريرچی از مردم در شب یلدا (فیلم)
{$sepehr_media_1078672_400_300}

معاون کل وزير بهداشت: درخواست ما از مردم این است که شب یلدا را مجازی برگزار کنند.