وزارت راه: در برخی مناطق کشور قیمت مسکن بیش از ۲۰۰ برابر رشد کرده
{$sepehr_media_1078958_400_300}