اعتراض سفارت ایران به گزارش یک کمیته در پارلمان انگلیس علیه کشورمان

اعتراض سفارت ایران به گزارش یک کمیته در پارلمان انگلیس علیه کشورمانسفیر ایران در لندن گزارش کمیته‌ای در پارلمان انگلیس علیه ایران را محکوم کرد و گفت: این گزارش برای تاثیرگذاری بر تحولات آینده تهیه شده است.

به گزارش ایسنا، حمید بعیدی نژاد در رشته توییت هایی با اشاره به گزارش کمیته ای در پارلمان انگلیس درباره ایران نوشت: گزارش کمیتهای در پارلمان انگلیس پیرامون ایران، مصوبه و جمع‌بندی پارلمان انگلیس نیست و به مصوبه پارلمان هم تبدیل نخواهد شد. این گزارش در جمع بسیار محدودی با ره‌یافتی کاملا خصمانه و بر مبنای تحلیل و توصیه های صهیونیست ها و منافقین برای آخرین تاثیرگذاری‌ها بر تحولات آینده تهیه شده است.

وی ادامه داد: "تام توگندهات" هماهنگ کننده این گزارش، بلندگوی منافقین و جریان های برانداز است.

سفیر کشورمان در انگلیس تاکید کرد که "این گزارش هیچ گونه مشروعیت و ارزشی ندارد و سفارت ایران در یادداشتی رسمی به وزارت خارجه انگلیس، تهیه چنین گزارشی از سوی برخی نمایندگان افراطی مجلس انگلیس را شدیدا محکوم کرده است.