راهنمای فارسی کرونا در فنلاند (+عکس)

شهرداری شهر هلسینکی، پایتخت فنلاند، این راهنما را که شامل دستور العمل ها و محدودیت ها و نکات بهداشتی مربوط به جلوگیری از شیوع کروناست برای آن دسته از فارسی زبانانی که زبان فنلاندی نمیدانند، منتشر کرد.

به گزارش صداوسیما، در جمهوری فنلاند حدود 14 هزار فارسی زبان از جمله 500 دانشجوی ایرانی مقیم هستند.

راهنمای فارسی کرونا در فنلاند (+عکس)