صدای خوش آهنگ یلدا؛ ایرانیان در بلندترین شب سال چه می نواختند و چه می خواندند (فیلم)
{$sepehr_media_1081484_640_360}

عصرایران- سحر طاعتی؛ شب چله از سال 502 پیش از میلاد مسیح و در زمان داریوش یکم به تقویم رسمی ایرانیان باستان راه یافت. گویی ازهمان زمان جشن ها و چله هایی برپا شده که احتمالا همراه با موسیقی و آواز بوده چرا که موسیقی رکن جدانشدنی از جشن های ایرانیان بوده و هست .
اما آنچه این روزها در پس همه قرن ها و سالها همزمان با یلدا می شنویم موسیقی است اما موسیقی یلدایی نیست درواقع موسیقی اقوام ایرانی نتوانسته با چله یا یلدا در آمیخته شود و موسیقی خلق کند بنام یلدا.اما

نداشتن رپرتواری برای یلدا در موسیقی مناطق مختلف ایران به این معنانیست که یلدا فاقد موسیقی است