قدردانی نخست‌وزیر کرواسی از ابراز همدردی ملت و دولت ایران در پی زلزله اخیر این کشور

آندره پلنکوویچنخست وزیر کرواسی در پاسخ به نامه سفیر ایران در زاگرب، از ابراز همدردی ملت و دولت ایران به دلیل وقوع زلزله اخیر در شهرهای سیساک، پترینیا و گلینا که موجب کشته شدن تعدادی از شهروندان و خسارات فراوان شد، قدردانی کرد.

به گزارش ایسنا، آندره پلنکوویچ در نامه خود به پرویز اسماعیلی با تشکر از احساس همبستگی و پیام دلگرم کننده وی، تاکید کرد که دولت و مردم کرواسی از همدلی و حمایت‌های مردم سراسر جهان در شرایطی که با این چالش طبیعی روبه‌رو است، نیرو می‌گیرند.