مشخصات فنی ناوبندر "مکران" (فیلم)
{$sepehr_media_1089775_640_360}