حمایت و توافق اتاق بازرگانی ایران و ستاد ملی تسهیلات گردشگری

نشست مجازی معرفی طرح ملی تسهیلات گردشگری حمایت ازکسب وکارهای گردشگری وصنایع وابسته با حضور مدیران اتاق بازرگانی صنایع ومعادن استان ها بویژه اعضای کمیسیون گردشگری برگزار شد و در این نشست توافقنامه همکاری کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی صنایع ومعادن ایران و ستادتسهیلات گردشگری بانک ملت به امضا رسید.

در نشست معرفی طرح ملی تسهیلات گردشگری بانک ملت که روز گذشته برگزارشد،علی اکبر عبدالملکی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی صنایع ومعادن ایران با اشاره به اهمیت تسهیلات مالی در عبور از بحران کرونا گفت: گردشگری و سفر از جمله مشاغلی است که با شیوع کرونا و در آستانه تعطیلات نوروزگذشته وده ماه سال جاری بیشترین آسیب را دید.
او ادامه داد: ارائه طرحهای حمایتی مالی وتسهیلات بانکی اسان وبا کارمزد منطقی به منظور حمایت ازکارافرینان وبنگاههای اقتصادی،نشاط اجتماعی گردشگران و موجب احیای این صنعت میشود و می‌تواند از رکود این صنعت جلوگیری کند

رییس کمیسیون بازرگانی اتاق ایران با اشاره به طرح حمایتی وزارت گردشگری و بانک ملت افزود: امضاء تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون گردشگری اتاق ایران و ستاد ملی تسهیلات گردشگری نیز در راستای حمایت از این حرکت واقدام ارزنده بوده است.

احسان امین مدیر ستاد تسهیلات گردشگری بانک ملت؛با اشاره به اجرای طرح ملی تسهیلات گردشگری گفت: ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات مالی با کارمزد۴ درصد،۱۲ درصدو تعاملی،بسته های متنوع حمایتی از تاسیسات و موسسات گردشگری و صنایع وابسته در نظر گرفته شده است.

وی هدف از اجرای این طرح حمایتی را کمک به بقاو دوام تاسیسات ، موسسات و رونق بخشیدن به کسب و کارهای فعال درکلیه حوزه های هتلداری ،سفر،حمل ونقل، سوغات ،صنایع دستی ،موزه داران خصوصی،شرکتهای فناوری اطلاعات حوزه گردشگری عنوان کرد و افزود: رونق به این بخش موجب رونق بسیاری ازصنوف وکسب وکار دیگری خواهد شد.

وی از اعتبار ۲۰هزارمیلیاردتومان خبر داد و گفت: تسهیلات ارائه شده کلیه زنجیره گردشگری را شامل می‌شود و بازپرداخت آن با سود ۴ درصد خواهد بود؛در این طرح هم خدمات دهندگان و خدمات پذیران مورد توجه هستند.

حسن تقی زاده انصاری رئیس کمیته کسب و کارهای نوین گردشگری اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اهمیت طرح ملی تسهیلات گردشگری بر ضرورت همکاری وتعامل بیشتر تشکلهای گردشگری وستاد تسهیلات برای استفاده از ظرفیت های مالی ایجاد شده برای رونق بخشیدن به کسب و کار های گردشگری تاکید کرد.

وی زنجیره گردشگری را یک زنجیره مهم و ارزش آفرین خواند و افزود ازنقاط تمایز طرح ملی تسهیلات گردشگری توجه به تمام زنجیره سفر گردشگری،حمل ونقل،اقامتی وپذیرایی، گردشگری سلامت صنایع دستی و میراث فرهنگی دانست.

رئیس کمیته کسب و کارهای نوین گردشگری اتاق بازرگانی گفت: نیازسنجی وارایه بسته های حمایتی متنوع ومتناسب بخش های مختلف،موجب موفقیتهای بیشتر طرحهای حمایتی و محرک جدید برای صنعت هتلداری،پذیرایی وسفرخواهد بود تا رکود حاصل از شیوع کرونا که بر کار کسب و کارهای حوزه گردشگری است برطرف شود.

یادآور می شود که همزمان با هفته گردشگری تفاهم نامه همکاری اعطای تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای گردشگری بین وزارت گردشگری و بانک ملت به امضا رسید.