مسمومیت ١٩٧ نفر با گاز منوکسید کربن در سه روز گذشته

مسمومیت ١٩٧ نفر با گاز منوکسید کربن در سه روز گذشتهسخنگوی سازمان اورژانس کشور از مسمومیت ١٩٧ نفر با گاز مونوکسید کربن و جانباختن هفت نفر در پی آن خبر داد.

مجتبی خالدی در گفت و گو با ایلنا، درباره  مسمومیت با مونوکسید کربن طی سه روز گذشته گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها در این مدت ١٩٧ نفر در سطح کشور دچار مسمومیت شدند که از این تعداد ١٣٩ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی گفت: ۵١ نفر نیز در محل درمان شدند و متاسفانه ٧ نفر جان خود را از دست دادند. 

خالدی اظهار کرد: تهران با ٣۴ نفر در صدر آمار گازگرفتگی و پس از آن خراسان رضوی با ٢٧ و آذربایجان شرقی با ٢١ نفر هستند. همچنین خراسان رضوی با چهار کشته در صدر آمار جانباختگان و پس از آن اصفهان با سه جانباخته قرار دارد.