آخرین آمار کرونا در ایران/ دوشنبه 6 بهمن (اینفوگرافیک)