حضور هیئت دولت در مرقد امام خمینی (فیلم)
{$sepehr_media_1096089_640_360}