معاون‌ وزیر بهداشت: برنامه ریزی جدی برای مسافرت نکنید
{$sepehr_media_1106097_400_300}