نابودی جنگل در بوشهر با ایجاد سایت میگو (فیلم)
{$sepehr_media_1106594_640_360}