ریزش بورس همچنان ادامه دارد

ریزش بورس همچنان ادامه داردشاخص کل بورس تهران در ادامه روند کاهشی خود با افت بیش از 5600 واحدی تا ساعت 10 صبح امروز به عقب نشینی در کانال 1.1 میلیون واحدی دامه داد.

به گزارش ایلنا، شاخص کل بورس تهران در ادامه روند کاهشی خود با افت بیش از 5600 واحدی تا ساعت 10 صبح امروز به عقب نشینی در کانال 1.1 میلیون واحدی دامه داد.

 شاخص هم وزن نیز ریزش 41 واحدی دارد.

نمادهای فملی، شستا، فولاد، فارس، شپنا، وبملت و وپاسار بیشترین تاثیر را داشته است.

شاخص فرابورس نیز افت 31 واحدی داشته است.