تماس تلفنی رهنورد و موسوی با محمد توسلی

تماس تلفنی رهنورد و موسوی با محمد توسلیدبیر کل نهضت آزادی از تماس موسوی و رهنورد خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد توسلی در حساب شخصی خود در توئیتر، از تماس تلفنی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خبر داد و نوشت:

مهندس موسوی و خانم دکتر رهنورد طی تماس تلفنی با صدای با صلابت خویش ضمن یادآوری خاطرات و همکاری‌های پیش از انقلاب و احوال پرسی از دوستان دیرین چون مهندس عبدالعلی بازرگان و تسلیت درگذشتگان چون دکتر یزدی این پیام را داشتند که همچنان بر سر ایمان و آرمان خویش ایستاده‌اند.

به امید رفع حصر

تماس تلفنی رهنورد و موسوی با محمد توسلی