هرگز این لباس ها را در اتاق خوابتان نگه ندارید

مطالعات محققان دانشگاه شفیلد انگلیس نشان می‌دهد نگهداری لباس‌های چرك در اتاق خواب، باعث رشد و گسترش ساس می‌شود.

به گزارش  ایرنا از ساینس دیلی، وجود حشرات خون‌خوار در اماكن سكونتی مانند منازل، خواب‌گاه‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و سربازخانه‌ها یكی از معضلات جامعه بهداشت است و محققان با روش‌های مختلف سعی بر كاهش جمعیت این حشرات موذی دارند. مطالعات جدید محققان دانشگاه سفیلد نشان می‌دهد احتمال وجود ساس و حشرات میكروسكوپی موذی در لباس‌های آلوده و خاكی بسیار زیاد است و نگهداری این لباس‌ها در اتاق خواب منجر به رشد و گسترش آنان می‌شود. چنانچه این حشرات موذی و آزاردهنده وارد اتاق خواب، مبلمان، رختخواب و لباس‌ها شوند، رهایی از آنان بسیار دشوار است.

بوی به جا مانده از انسان در لباس‌های پوشیده و كثیف برای ساس بسیار جذاب است و همین امر باعث رشد حشره می‌شود. چنانچه این لباس‌ها كف زمین یا روی مبلمان قرار داشته باشند، به راحتی پخش می‌شوند.

محققان معتقدند شستشوی سریع لباس‌های چرك و خشك‌كردن آن در فضای آزاد بهترین روش برای رهایی از این حشرات است. درصورتی‌كه امكان شستشوی سریع لباس‌ها وجود نداشته باشد، می‌توان آن‌ها را تا زمان شستشو در یك كیسه سربسته و دور از اتاق خواب و مبلمان نگهداری كرد.

وجود حشرات موذی و خون‌خوار كابوس صاحبان هتل، مهمانسرا و بیمارستان‌هاست؛ به ویژه در كشورهایی كه میزبان مسافرهای بین‌المللی هستند.

ساس قبل از تغذیه به رنگ قهوه‌ای روشن و به شكل یك بیضی مسطح با اندازه ای حدود پنج میلی‌متر است و پس از مكیدن خون، متورم و تیره‌تر می‌شود. این حشرات می‌توانند بدون وجود غذا تا شش ماه زنده بمانند و احساس ناخوشایندی در فرد ایجاد كنند. باوجودیكه این حشرات توانایی پرش و پرواز ندارند، ولی به راحتی روی سطوح می‌خزند و در تمام ساختمان پخش می‌شوند. ملحفه، درز تشك و مبلمان مهمترین زیستگاه این حشرات هستند.
نتایج این مطالعه در نشریه Scientific Reports منتشر شده است.