افزایش قیمت وام مسکن 15 روز مانده به پایان سال

درآخرین روز ازهفته سوم اسفند هزینه تهیه وام مسکن برای متاهلین یک میلیون تومان گرانتر شد. این در حالی است که این رقم در 10 روز قبل نوسانی نداشته و در عددی ثابت قفل شده بود.

به گزارش اقتصادنیوز قیمت اوراق برای دریافت وام مسکن درروز پایانی هفته اخیر با 3.8 درصد رشد نسبت به ابتدای هفته به 58 هزار تومان رسید. این اتفاق درصورتی رخ داد که قیمت وام مسکن در تمام هفته گذشته روندی ثابت داشته و در حد 55 هزار تومان برای هر ورق ثبت شده بود. در ادامه این افزایش سبب شد تا هزینه وام مسکن نیز نسبت به روز های قبل افرایشی محسوس پیدا کند.

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که متقاضیان وام می توانند با خرید آنها بدون ایستادن در صف، وام مسکن را از بانک مسکن خریداری کنند.

هزینه خریداوراق مسکن

در ابتدای هفته اخیر قیمت متوسط هر ورق 56 هزار تومان به دست آمده بود که نهایتا در انتها این رقم به 58 هزار تومان رسید. این درحالیست که اعتبار هر ورق در بازار مسکن 500 هزار تومان است و به اعتبار هر ورق می توان 500 هزار تومان وام مسکن دریافت کرد.

از آنجا که بانک مسکن مبلغ وام برای مجردین 140 میلیون تومان و برای متاهلین را 240 میلیون تومان اعلام کرده است، مجرد ها نیازمند خرید 280 ورق و متاهلین 480 ورق خواهند بود.

بر این اساس هزینه کل خرید اوراق تسه به منظور اخذ وام مسکن در هفته ای که گذشت برای مجردها در محور 15 میلیون و 600 هزار تومان نوسان داشته است و این نوسانات نهایتا 200 هزار تومان بوده است. اما در روز 20 اسفند این هزینه افزایش پیدا کرده و به 16 میلیون و 200 هزار تومان رسید. این روند برای متاهلین نیز به همین شکل بوده و همواره حول محور 26 میلیون و 500 هزار تومان نوسان داشته است. این روند برای روز پایانی این هفته به 27 میلیون و 900 هزار تومان رسید.

پس از آنکه در هفته قبل و در چهار روز سپری شده از هفته اخیر قیمت ها روندی ثابت را رقم زده بودند، در روز 20 اسفند جهشی محسوس را ثبت کرده و درنهایت این عمل سبب شد تا نرخ سود وام مسکن نیز دستخوش تغییری جدی شود.

نرخ سود موثر

نرخ بازده داخلی یکی از روش‌های استاندارد برای ارزیابی طرح‌های اقتصادی است. در این روش تلاش می‌شود تا جریان نقدینگی با نرخ بازگشت نامعلومی به نرخ کنونی تنزیل داده شوند

با توجه به اینکه خریداران وام مسکن نیازمند پرداخت دو هزینه برای اخذ وام هستند، نرخ سود دیگر در میزان اسمی ثبت شده نخواهد بود. این دو هزینه شامل مبلغ پرداختی متقاضیان در قبال اخذ وام و باز پرداخت وام در طول 12 سال است. این میزان را بانک مسکن 17.5 درصد اعلام کرده اما در هفته اخیر برای مجردین و متاهلین در حد 20.7 درصد رقم خورده است.

تا پیش از این در تمام هفته گذشته نرخ سود وام مسکن حول 20.5 درصد ثبت شده بود. و در روز چهارشنبه 0.2 واحد درصد افزایش یافت . بنابراین نرخ سود وام مسکن از میزان اسمی اعلام شده آن 3.7 واحد درصد بالاتر است.

هزینه کل وام مسکن در طول 12 سال

نرخ سود موثر به این معناست که افراد در طول 12 سال معادل این سود مبلغی بیشتر از وامی که در ابتدا اخذ کرده اند را بایستی به بانک برگردانند. در همین خصوص نهایتا خالص هزینه های متقاضیان که در تمامی روزهای هفته اخیر برای اخذ وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه اقدام کرده اند رفتاری شبیه به هزینه وام مسکن ونرخ سود داشته است. بر این اساس خالص هزینه پرداختی مجردین درانتهای این هفته 176میلیون و 400 هزار تومان برآورد شد. این رقم برای متاهلین نیز 327 میلیون و 800 هزار تومان محاسبه شد.

پیش از این در تمام هفته سپری شده هزینه نهایی وام مسکن برای مجردین در حد 175 میلیون و 800 هزارتومان بوده که در آخرین روز این هفته تقریبا 600 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

برای متاهلین نیز این رقم در حد 326 میلیون و 800 هزار تومان بوده که در روز چهارشنبه 20 اسفند تقریبا یک میلیون تومان بیشترشد.