تعداد جانباختگان فرانسه از ۹۰ هزار تن فراتر رفت

تعداد جانباختگان فرانسه از ۹۰ هزار تن فراتر رفتفرانسه در حالی مشغول واکسیناسیون افراد در برابر ویروس کووید-۱۹ است که آمار کل جانباختگان کرونا در این کشور بر اساس منابع رسمی از ۹۰ هزارتن گذشت. همچنین ۴۰۳۳ نفر نیز در این کشور تحت مراقبت های ویژه قرار گرفتند که زنگ خطر دوباره ای برای مقامات بهداشتی فرانسه است.

به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای رسانه فرانسوی لدپش (ladepeche.fr)  آمار جانباختگان فرانسه در اثر کرونا با افزوده شدن ۲۲۸ مرگ و میر جدید در روز جمعه، از مرز ۹۰ هزار تن عبور کرد. این آمار تنها مربوط به مرگ و میرهایی است که در بیمارستان رخ داده و ثبت رسمی شده است.

آمار مهم دیگر فرانسه که مربوط به روز گذشته است، قرار گرفتن ۴۰۰۰ نفر تحت مراقبت های ویژه است. همچنین بر اساس آمار رسمی منتشره تاکنون تعداد ۴۰۱۷۴۹۷ نفر در فرانسه به ویروس کرونا مبتلا شده و نرخ مثبت شدن تست افراد به کرونا نیز ۷،۳ درصد بوده است.

آمارهای فوق در حالی است که فرانسه مشغول واکسیناسیون مردم در مقابل این ویروس است اما عملکرد کلی این کشور راجع به کرونا از ابتدای شیوع آن چندان رضایت بخش نبوده و مردم و مسئولین دولت را زیر تیغ انتقادات فراوانی برده اند.