موسسات کنکور، معافیت مالیاتی ندارند

موسسات کنکور، معافیت مالیاتی ندارندسعید صالح درباره موضوع مالیات موسسات کنکوری اظهار کرد: مراکز آموزشی و مراکز پرورشی که موسسات کنکور هم شامل آن می‌شوند معافیت مالیاتی ندارند.

به گزارش ایلنا، سعید صالح مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به اینکه از این موسسات در قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی به عنوان مراکز آموزشی یاد شده است لذا این موسسات مدرسه نیستند. بیان کرد: در قانون ۳ تعریف داریم؛ مدرسه، مرکز آموزشی و مرکز پرورشی. مراکز آموزشی شامل آموزشگاه‌های علمی آزاد، زبان و چند مورد دیگر است.

صالح ادامه داد: اساساً مراکز آموزشی و مراکز پرورشی که موسسات کنکور هم شامل آن می‌شوند معافیت مالیاتی ندارند و مطابق سایر موسسات شامل مالیات می‌شوند. مطابق ماده ۲۰ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، ۴ درصد از شهریه دریافتی این موسسات در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به امر میفیت بخشی و نظارت بر این مراکز پرداخته شود که این مبلغ به عنوان مالیات این مراکز لحاظ می‌گردد.

مدیرکل مراکز و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره کتاب‌هایی که انتشاراتی در قالب و عنوان کنکور مطرح می‌کنند نیز افزود: آموزش و پرورش طبق قانون بابت شهریه دریافتی، حق ۴ درصدی دریافت می‌کند و چاپ کتاب معمولاً از مسیر انتشارات پیش می‌رود و انتشارات زیر مجموعه وزارت ارشاد است.