کمک فوری برای عمل این پسر و دختر یتیم

خیریه همت رضاشهر با ارسال نامه ای به عصر ایران، خواستار کمک به پسر و دختر یتیمی شده که بدون سرپرست و تحت پوشش این موسسه هستند که متاسفانه ع بدلیل مشکل کبد باید فورا عمل شود.

در این نامه آمده است:

احتراماً به استحضار می رساند ع مو و ک الف از مددجویان این خیریه به حضورتان معرفی می گردند.

ع چهارده ساله و ک هشت ساله بدون سرپرست و تحت پوشش این موسسه هستند که متاسفانه سید علی بدلیل مشکل کبد باید فورا عمل شود.

چون بدنش متورم شده و قسمت هایی از بدنش آب آورده و شبها تب ولرز دارد که تمام آزمایشها توسط مددکار خیریه گرفته شده و در نوبت عمل است وباتوجه به هزینه های بالا نیازمند کمک ویاری شما عزيزان هستیم و مورد بعدی خانم اسماعیلی که هشت سال دارد مشکل بینایی پیدا کرده و چشمهایش آب مروارید آورده که باید عمل شود که هزینه ایشان هم بالاست.

لذا از شما خیرین عزیزوگرامی استدعا داریم بار دیگر ياري گر این دو فرزند یتیم باشید.

قبلا از همکاری و مساعدتی که دراین باره مبذول خواهید فرمود کمال تشکر و سپاسگزاری را می نماید.

شماره حساب خیریه 02042187340 شماره کارت خیریه 6104337733573958
شماره شبای خیریه IR930120000000002042187340

برای کمک آنلاین کلیک کنید