اگر داخل گاوصندوق نارنجک منفجر شود چه اتفاقی می افتد؟! (فیلم)
{$sepehr_media_1110513_640_360}