انتقاد ایران از برخورد پلیس انگلیس: "به سرکوب مردم معترض رسیدگی کنید"

وزارت خارجه ایران از برخورد پلیس انگلیس با معترضین این کشور به شدت انتقاد کرد.

به گزارش عصرایران، در روزهای اخیر شماری از مردم شهر بریستول انگلیس با تجمع علیه افزایش اختیارات پلیس اعتراض کردند. این تجمع با برخورد پلیس روبه رو شد.

وزارت خارجه ایران، این برخورد پلیس انگلیس را "سرکوب مردم معترض" توصیف کرد و خواستار واکنش و رسیدگی به آن شد.

انتقاد وزارت خارجه ایران از برخورد پلیس انگلیس:

 سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت: "امیدواریم رخدادهای اخیر در بریستول انگلیس که منجر به سرکوب شدید مردم معترض این شهر از سوی پلیس شد، از نگاه مدعیان حقوق بشر از جمله مقامات آن کشور پنهان نماند و مورد رسیدگی جدی قرار گیرد".

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اضاف کرد: "همواره شاهد نظرات مداخله جویانه مقامات انگلیسی در خصوص رفتار پلیس دیگر کشورها با معترضان بوده ایم اما این‌بار نوبت آنها است که نشان دهند چقدر به صورت واقعی نسبت به حقوق اولیه مردم خودشان و خشونت بیش از حد پلیس اهمیت می دهند".

انتقاد وزارت خارجه ایران از برخورد پلیس انگلیس: