شعار نویسی روی گنبد آب‌ انبار تاریخی در استان یزد (عکس)