نماینده تبریز: مردم دچار شکست عشقی شده اند اما محبوب خود را دوست دارند (فیلم)
{$sepehr_media_1114517_600_430}