کشتن شوهر با همکاری مرد غریبه در آبادان/ قاتل پس از 8 سال بخشیده شد

یک زن در آبادان با نقشه ای طراحی شده با همدستی دوست شوهرش دست به قتل همسرش زد.

به گزارش رکنا، سال 1392 بود که ماجرای قتل زن جوانی در تماس با پلیس آبادان از کشته شدن شوهرش به نام حسن خبر داد و تیمی از ماموران برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند و مشخص شد حسن با شلیک گلوله به قتل رسیده است.

زن جوان در تحقیقات پلیسی ادعا کرد که داخل خانه بودند که زنگ خانه به صدا در آمد و وقتی همسرم به جلوی در رفت صدای شلیک گلوله شنیدم و وقتی به جلوی در رفتم با جسد همسرم روبرو شدم.

ماموران پلیس آبادان در تحقیقات میدانی متوجه شدند که شلیک از داخل خانه صورت گرفته است و همین سرنخ با توجه به تناقض گویی های زن جوان کافی بود که این زن به قتل همسرش به دست دوست شوهرش اعتراف کرد.

بدین ترتیب ماموران در عملیاتی غافلگیرانه رضا را که با شلیک گلوله دست به قتل دوستش زده بود دستگیر کردند و مرد جوان در اعترافاتش به قتل حسن اعتراف کرد.

رضا به ماموران گفت: همسر حسن از قبل یک تپانچه برای من تهیه کرد و با نقشه قبلی و طراحی شده وارد خانه شدم و با شلیک گلوله حسن را به قتل رساندم.

پس از 8 سال در حالیکه رضا و زن حسن در زندان بودند، فرزند حسن با حضور در دادگاه نسبت به قاتل پدرش اعلام بخشش کرد و در این راستا رضا و زن خیانتکار پس از 8 سال از زندان آزاد شد و این در حالی است که همسر حسن زمانیکه در زندا بود مهریه اش را به اجرا گذاشته بود.