برگزاری نخستین دوسالانه هنری عربستان سعودی

عربستان سعودینخستین دوسالانه هنری تاریخ عربستان سعودی تحت عنوان دوسالانه الدرعیه برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از نشنال، «دوسالانه الدرعیه» به عنوان نخستین دوسالانه هنری عربستان با حضور بیش از ۷۰ هنرمند داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

این رویداد هنری سه ماهه، از هفت دسامبر تا هفت مارس ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد.

این دوسالانه در فضای ۲۷ هزار متر مکعبی در محوطه «الدرعیه» و در قالب شش بخش شامل یادبود، حفاظت، تبادل فرهنگی، تعامل اجتماعی و ... برگزار خواهد شد.

این رویداد با هدف ایجاد ارتباطات جدید با چشم‌انداز هنر جهانی و برقراری ارتباط با جریان‌های جدید هنر معاصر جهان در عربستان برپا می‌شود. 

«الدرعیه» نخستین محل حکومت خاندان سعود است که محل برگزاری دو دوسالانه فرهنگی دیگر نیز خواهد بود که با موضوع هنری معاصر و اسلامی برپا خواهند شد.