پیشنهاد جالب برای مالکان واحدهای مسکونی خالی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای مالیات بر خانه های خالی از ۱۹ فروردین گفت: کسانی که واحد مسکونی خالی زیاد دارند، در صورت عرضه به بازار، آمادگی داریم به آن ها زمین مرغوب شهری برای ساخت و ساز بدهیم.

به گزارش رکنا ،اسلامی درباره تأثیر ثبت اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان کشور اظهار کرد: ما روند شناسایی واحدهای خالی را انجام داده ایم اما در قانون هم آمده است که باید همه افرادی که ملکی دارند، آن را در سامانه اسکان ثبت کنند.

وی افزود: ما یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده ایم؛ همچنین طبق اصلاحیه جدید قانون مالیات بر خانه های خالی، قانون گذار مردم را به ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه جامع املاک و اسکان و وزارت راه و شهرسازی را به تهیه زیرساخت های آن مکلف کرده است.

اسلامی گفت: همین تکلیف قانونی موجب شده است تا شرایطی در وزارت راه و شهرسازی فراهم کنیم که مردم از ۱۹ فروردین اطلاعات ملکی خود را در سامانه اسکان درج کنند.وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دیتابیس ما در وزارت راه و شهرسازی کامل است و اگر مردم اطلاعات را وارد نکنند، ما می دانیم که آن ها چه تعداد املاک در اختیار دارند اما فراخوانی که از ۱۹ فروردین داریم، در حقیقت نوعی تأیید گرفتن از آن هاست.