سند آمایش سرزمین ایلام تصویب نهایی شد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت: سند آمایش سرزمین استان ایلام در دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین کشور به تصویب نهایی رسید.

رحمت اله قیصوری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: شورای عالی آمایش سرزمین در راستای عمل به تکلیف جزء یک بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور و به استناد بند الف ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، سند آمایش سرزمین ایلام شامل سند ملی و سند اسناد استان را تصویب کرد.

وی افزود: از تاریخ ابلاغ این سند، رعایت و اجرای مفاد آن برای همه دستگاه ها الزامی است و شورای عالی آمایش سرزمین به عنوان مرجع استقرار نظام راهبردی توسعه سرزمین بر حسن اجرای سند توسط دستگاه های اجرایی نظارت دارد.

قیصوری یادآور شد: استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام مکلف هستند اسناد آمایش سرزمین استان را قبل از مطالعه و اجرای هرگونه طرح یا پروژه ای از سوی دستگاه های اجرایی نتایج و سیاستگذاری سند ملی آمایش سرزمین تطبیق دهند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام اضافه کرد: اهداف بنیادین و اصلی سند برگرفته از اسناد بلادستی در سطوح ملی، منطقه ای است که قابلیت ها و مسائل استان در قالب رویکرد تفکر ارزشی احصا و مبنایی برای طراحی چشم انداز توسعه استان ایلام خواهد بود.

وی با اشاره به نقش استان ایلام در تقسیم کار ملی و منطقه ای، گفت: نقش ها و ماموریت های استان در مقیاس ملی و منطقه ای بر اساس بررسی اسناد فرادست، مطالعات پشتیبان و تحلیل روندها و گرایشات عمده در طول ۲ دهه اخیر استان تعیین می شود.

قیصوری اضافه کرد: سند آمایش سرزمین یک برنامه بلندمدت ۲۰ تا ۵۰ ساله در ۱۱ محور اصلی است که در آن نقاط ضعف و قوت، ظرفیت، پتناسیل، فرصت، تهدید و تمام ملاحظات زیست محیطی و پدافند غیر عامل، افزایش جمعیت، گسترش مناطق مسکونی شهری و روستایی، تحولات منطقه ای و جهانی گنجانده شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام اضافه کرد: توسعه کشاورزی، افزایش صادارت، مراودات مرزی، منابع آب، نفت،گاز، صنعت، صنایع پایین دستی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، حمل و نقل از مهم ترین محورهای این سند است که برای هر منطقه در استان براساس این شاخص ها برنامه ریزی مدون تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این سند قابلیت اصلاحات دارد، ابراز امیدواری کرد: در پایان ۵۰ ساله سند آمایش ایلام، استانی توسعه یافته با منابع درآمدی پایدار باشد.

به گزارش ایرنا، مطالعات و تدوین سند آمایش سرزمین در استان ایلام از ۹۶ شروع و تا سال ۹۷ ادامه داشت و با تصویب در شورای برنامه ریزی استان برای تایید به مراجع کشوری واگذار شد و هم اکنون در حال بررسی و تایید نهایی توسط شورای عالی آمایش است که تا اوایل سال آینده انجام خواهد گرفت و در صورت وجود رفع نقص، اصلاحات انجام می شود.

استان ایلام دارای ۱۲ شهرستان و ۵۸۰ هزار نفر جمعیت است و ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد.