لحظه شهادت سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضی آوینی(فیلم)
{$sepehr_media_1116239_640_360}