اولین تصاویر از سانتریفیوژ بومی IR-۹ (فیلم)
{$sepehr_media_1116612_640_360}