جعفر عظیم‌ زاده (فعال کارگری) آزاد شد

جعفر عظیم‌ زاده (فعال کارگری) آزاد شدامروز جعفر عظیم‌ زاده فعال کارگری از زندان آزاد شد.

به گزارش ایلنا، امروز (21 فروردین) جعفر عظیم ‌زاده (فعال کارگری) با پایان دوره محکومیت از زندان رجایی شهر آزاد شد.

ظاهراً او دوران محکومیت خود را کامل سپری کرده است.