جامعه اطلاعاتی آمریکا: چین ابرقدرت جهانی تا ۲۰۴۰

چین بر اساس گزارش جدید جامعه اطلاعاتی آمریکا، چین در آینده نزدیک از آمریکا در اقتصاد جلو زده و بزرگترین اقتصاد جهان می شود و در مسیر کسب نقش یک قدرت جهانی در طی دو دهه آینده قرار دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از نیوزویک، دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا گزارش جدید ۱۴۴ صفحه ای تحت عنوان "روندهای جهانی ۲۰۴۰: جهانی با رقابت بیشتر" منتشر کرده که در آن به پیش بینی روندهای آینده که منجر به تغییر شکل جامعه بین المللی در زمان حدودا ۲۰ سال دیگر میشوند پرداخته است. از جمله فاکتورهای این گزارش برای سنجش چگونگی تغییرات در جهان، روابط میان دو قدرت اصلی آن یعنی واشنگتن و پکن بوده است.

در این گزارش بیان شد: "آمریکا به همراه همپیمانان قدیمی‌اش و چین، بیشترین میزان نفوذ را بر پویایی جهانی خواهند داشت و از چشم اندازهای رقیب با یکدیگر برای سیستم و حکمرانی بین المللی که بازتاب منافع و ایدئولوژی های اساسی آنها هستند، حمایت خواهند کرد."

این گزارش پیش بینی کرد، رقابت بین دو ابرقدرت "بر اکثر دامنه ها تاثیر خواهد گذاشت، که منجر به از هم گسستن ائتلافهای موجود و سازمانهای بین المللی حافظ نظم بین المللی و در برخی موارد تغییر شکل آنها در عرض چند دهه خواهد شد.

از جمله اساسی ترین تغییرات پیش بینی شده در این گزارش برای نظم جهانی، انتقال توازن اقتصادی از غرب به شرق و رشد هر چه بیشتر اقتصادهای آسیایی است.

این گزارش پیش بینی می کند که چین در صدر اقتصاد جهان قرار خواهد گرفت و سهم آن از تولید ناخالص داخلی جهان از ۱۷.۹ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۲۲.۸ درصد در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید. آمریکا نیز از طرف دیگر شاهد افول سهمش از ۲۴ درصد به ۲.۸ درصد در طی این مدت خواهد بود.

به نوشته نیوزویک مدتهاست که جلو زدن چین از آمریکا در زمینه تولید ناخالص داخلی مورد بحث کارشناسان بوده است اما برخی اندیشکده ها از جمله اندیشکده تحقیقات تجاری و اقتصادی انگلیس و همچنین اندیشکده نومورا هولدینگز گفته اند که تجارب متفاوت هر دو کشور در همه گیری کووید-۱۹ تاریخ جلو زدن اقتصاد چین از آمریکا را تا سال ۲۰۲۸ و حتی زودتر از آن تسریع می‌کند.

در گزارش دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا آمده است: در دو دهه آینده، چین به طور تقریبا مسلم به دنبال اعمال تسلط بر آسیا و نفوذ بیشتر در سطح جهانی خواهد بود و در عین حال تلاش خواهد کرد در مناطق حاشیه ای استراتژیک از آنچه که تعهدات افراطی تلقی کند، اجتناب کند.

از نظر دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، اولویت نخست چین در مسیر حرکت به سمت جلو تثبیت حوزه نفوذش در خانه آسیا است، جایی که در آن "چین انتظار تمکین همسایگانش در حوزه تجارت، بهره برداری از منابع و مناقشات منطقه ای را دارد".

این گزارش در ادامه به مساله قابلیتهای نظامی در آینده می پردازد. به نوشته این گزارش، چین به جهت تامین منافعش، همچنین "احتمالا قابلیتهایی نظامی را به کار خواهد گرفت که آمریکا و نیروهای همپیمان با آن در منطقه را با افزایش ریسک مواجه می کند با این هدف که همپیمانان و شرکای آمریکا را به منظور محدود کردن دسترسی آمریکا به پایگاه هایش تحت فشار قرار دهد.

در ادامه این گزارش نوشته شد: چین همچنین احتمالا از پیشرفتهای تکنولوژیکی خود به منظور به کارگیری یک ارتش قدرتمند در شرق آسیا و دیگر مناطق استفاده می کند اما استقرار متناسب نیرو-عمدتا به شکل پایگاه های دریایی- را به جای استقرار تعداد زیادی از سربازان ترجیح می دهد.

به نوشته این گزارش، پکن با دستیابی به نفوذ اقتصادی، سیاسی و نظامی رو به رشد، احتمالا در ضمن تعریف از مزایای تعامل نسبت به تبعات شدید به چالش کشیدن هشدار خواهد داد.

این امر می تواند در تایوان که به عنوان جدی ترین کانون رقابت استراتژیک آمریکا و چین تلقی میشودف تبعاتی جدی در پی داشته باشد.

این گزارش همچنین به بررسی تلاشهای چین برای تسریع رهبری در حوزه دانش تکنولوژی های پیشرفته با هدف تقویت شراکت ها در خارج به همراه تداوم تمرکز بر زیرساختهای داخلی که با سرعت در حال توسعه هستند، پرداخته است.

به نوشته این گزارش، این کمپین شامل تلاشها "برای پیگیری تقویت یکپارچگی اقتصادی با شرکا در خاور میانه و منطقه اقیانوس هند، گزارش نفوذ اقتصادی در آسیای مرکزی و شمالگان و تلاش برای جلوگیری از سر برآوردن ائتلافهای مخالف" خواهد بود. این گزارش در عین حال مساله همکاری ها بین چین و آمریکا و غرب در آینده را رد نکرد.