امضای تفاهم‌نامه همکاری میان بلغارستان و ایران/ توافق برای اعزام نیروی کار

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان بلغارستان و ایران/ توافق برای اعزام نیروی کاریادداشت تفاهم همکاری میان وزارتخانه های کار ایران و بلغارستان با امضا "محمد شریعتمداری" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان و "دنیستا ساچوا" وزیر کار و سیاست‌های اجتماعی بلغارستان نهایی شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس مفاد این سند همکاری؛ مناسبات دو کشور در حوزه های تخصصی دو وزارتخانه توسعه خواهد یافت و طرفین علاوه بر همکاری در زمینه روابط کار، سیاست‌های فعال اشتغال، آموزش‌های حرفه‌ای برای افراد شاغل و بیکار و اعزام نیروی کار، در حوزه حمایت‌ها و کمک‌های اجتماعی برای گروه‌های جمعیتی آسیب پذیر، حفاظت فنی و بهداشت، توسعه تامین اجتماعی و نظام بازنشستگی با یکدیگر همکاری دو جانبه خواهند داشت.

با امضای این سند، زمینه برای  تحکیم و تقویت روابط دو کشور در زمینه کار و امور اجتماعی فراهم خواهد شد.

امضا این سند همکاری به رغم شرایط ناشی از محدودیت های کرونایی با ابتکار به عمل آمده از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان بدست آمد.